Защо възрастните учат английски език по-бързо и по-ефективно?

Хиляди пъти сте чували, а и ние неведнъж сме писали, за това как по-добрия английски ще помогне за по-добрата ви професионална реализация. Но при възможностите, които имате да подобрите английския си в днешно време, причините да не го направите стават все по-незначителни. И дори възрастта вече не може да служи за оправдание – доказано. 

Знаете ли, че възрастните – учащи английски език над 30 годишна възраст показват по-добри резултати?

В една от последните на статии – “В коя държава нивото на английски език е най-високо? И на кое място е България?”, разгледахме много интересна класация. Припомняме, че EF English Proficiency Index или EF Индекс за владеене на английски език правят ежегодишна класация на държавите с най-добър английски. Данните в нея се дължат на реално направени тестове за определянето на нивото на английски от около 2 млн. души от 112 държави и региони. В доклада към нея ще намерите много интересни изводи, на един от които бихме искали да обърнем внимание. А именно – от 2015 г. насам възрастните учащи над 30 г. повишават нивото си на владеене на английски най-бързо. От резултатите се вижда, че през последните години – от 2015 г. насам, те са подобрили английския си цели 3 пъти повече, в сравнение с 21-25 годишните. А 40 годишните за първи път влизат в категорията “Средно ниво на владеене на английски”, като до момента се е смятало, че тяхното ниво ще си остане ниско.

Можем да очакваме и все по-добро представяне на тази възрстова група. Очаква се в близките години тези тенденции да се засилват и новото на анлгийски сред 40+ годишните да се увеличава. Възрастните имат много по-висока и стойностна мотивация да учат езици, дължаща се “социални и икономически ползи”. Противно на масово схващане, че учениците и младите учащи учат езици с лекота, за разлика от възрастните. По-големият опит и практическата необходимост от използване на езика се оказват решаващи. А всички тези фактори очертават и едно – все по-конкурентната професионална среда по отношение на владеенето на езици в бъдеще. 

Твърдението, че език се учи на младини изглежда съвсем не отговаря на действителността, така както се твърди. Новите изисквания на пазара на труда и в съвременната технологична реалност правят английският все по-основно и базово умение за всеки. Но заедно с това и достъпът до курсове по английски и други учебни материали става все по-лесен и удобен. От друга страна и възрастните се променят и вчерашните 20 годишни са днешните 30 годишни. Но въпреки това, фактът, че през последните години 18-25 годишните показват по-ниски резултати от тази на 26-40 г., е обезпокоителен. За повече информация и още интересни данни можете – разгледайте по-подробно доклада

Има ли връзка между възможностите за учене, дължащите се на определена възрастта и нивото на английски? Според данните на снимката, на 40 години можете да владеете английски език на много по-високо ниво отколкото на 20. От разгледаните данни можем да направим извода, че не възрастта е определяща, а мотивацията. Ако разбирате защо високото ниво на английски ще подобри живота ви във всеки един аспект, не е от значение дали сте на 18 или 55 години.

А вие нуждаете ли се от подобряване на английски си? Поставете ново начало или поставете вашата кариера на ново, по-високо ниво. Започнете с курсове по английски език още сега. Изберете езикова Met School of English!

Scroll to Top