Англиисйки език

В коя държава нивото на английски език е най-високо? И на кое място е България?

Неведнъж сме чували, че английски език се използва от най-много хора като втори език. Но на какво ниво и на кое място сме ние? Следва да разгледаме в тази статия.

С цел да се установи нивото на владеене на езика, както и темпото на неговото повишаване в световен мащаб, организацията “Индекс за владеене на английски език” (EF English Proficiency Index) създава подобна класация всяка година. 

Данните за последната – 2021 г. показват, че на първо място по ниво на владеене на английски език е Нидерландия. България се нарежда между държавите с високо ниво. А именно на 23 място от общо всички 112 държави и на 19 място от 35 европейски държави и региони (вижте всички резултатите тук). 

Ето и данните от самата класация, категоризирани в 5 основни групи според нивото на английски език – много високо, високо, средно, ниско и много ниско:

Англиисйки език

Резултатите се базират на тестовете, направени от от 2 милиона възрастни през 2020 г.

Какви са най-общи основните изводи от изследването относно световното ниво на използване на английски език като втори език?

– Нивото на английски език продължава да се развива бавно. Установява се на базата на резултатите от минали години. Тази година в класацията са се присъединили още 13 държави / региони в сравнение с изминалата.

Добрата новина за нас е, че България е повишила нивото си от средно на високо, като е заемала следните места.

  • 2016 г. – място №24 от 72 – Средно ниво
  • 2017 г. – №22 от 80 – Средно ниво
  • 2018 г. – №25 от 88 – Високо ниво
  • 2019 г. – №24 от 100 – Високо ниво
  • 2020 г. – №20 от 99 – Високо ниво
  • 2021 г. – №23 от 112 – Високо ниво

Предстои и се надяваме да достигнем и най-високото ниво през следващите години.

Мъжете изпреварват жените в класацията за ниво на владеене на английски език за първи път от 2014 г. Изключение прави единствено Африка, но и там разликата между двата пола се стопява с годините.

– Възрастните над 30 г. напредват най-бързо

Заедно с това бързо напредват и тези над 40 г. Тези данни се явяват абсолютно опровержение на твърденията, че най-подходящата възраст за учене на език е като младежката. Възрастните хора са много по-мотивирани да учат английски език по социални и икономически причини в сравнение с по-младите. Те имат и повече житейски поводи за практикуване на знанията си.

– Владеенето на английски език повишава икономическата конкурентоспособност

Този извод е направен на база сравнение на данните и за повишаване на Брутен национален доход (БНД).

– Английският език става все по-необходим за работа

Това важи за всички индустрии и нива в йерархията на организациите. Високото ниво на английски език е ключов фактор за развитието както за кариерата на отделния човек, така и за компаниите и икономиките.

– Хората в градовете имат по-добър английски

– Местата с по-високо ниво на английски език се характеризират с повече справедливост, свързаност между хората, равноправие и свобода.

– В Европа английският е добър и се подобрява.

– Забелязват се противоречиви тенденции в Азия.

– Повечето държави в Латинска Америка продължават да повишават нивото си.

– Най-разпространено е владеенето на английски в Африка

Това означава, че картата с местата в Африка, на които се използва английски е по-пълна от всякога.

– Прогресът в Близкия Изток е бавен

Там нивото на владеене на английски език остава ниско в сравнение с останалите локации. Забелязва се слаб прогрес, а възрастните до 25 г. за съжаление нямат никакво подобрение.

Езиците несъмнено помагат за прогреса на обществата. Колкото повече хора по света владеят един език, толкова по-свързани, силни и развити биха били държавите, обществата и икономиките. Несъмнено перспективата е ученето на английски език да бъде приоритет за образованието и кариерата. Но с какви темпове – предстои да разберем.

А вие имате ли нужда да повишите нивото си на владеене на английски? Можете да проверите с този тест.

Запишете на курсове по английски език в езикова школа Met School of English, като се свържете с нас. Очакваме Ви!


Scroll to Top