курсове по английски

Онлайн курсове по английски – за всеки ли са подходящи?

Курсове по английски език онлайн са все по-предлаган, достъпен и предпочитан вариант за учене от всеки. Освен като самостоятелна форма, през последните 2 години дистанционното обучение се превърна във важна част и от присъственото. Този тип курсове дори са единственият възможен вариант за учене на английски език в някои ситуации и условия – например по време на локдаун. Едно е сигурно – сега възможностите за обучение са много и по-различни от преди няколко години. В езикова школа Met School of English например, вече можете да запишете курсове по английски език онлайн или присъствено – изцяло по ваш избор. 

Но за всеки ли е достатъчно ефективно онлайн обучението?

Истината е, че различните форми и методи на обучение имат различна ефективност при учащи с различни характеристики. Така и резултатите от едни и същи онлайн курсове по английски език могат да бъдат различни за различните учащи. И за да не оставаме неудовлетворени от резултатите, е добре да изберем форма на обучение, която съответства на индивидуалните ни потребности.

Но как да познаете дали записването онлайн курсове по английски език е добра идея са за вас? За които хора онлайн обучението е ефективно, и за кои – не?

Според учените разликата е в личностните характеристики на учащите. 

Оказва се и че онлайн обучението е работи по-добре при тези с по-високо ниво на самоконцентрация и самоконтрол. Вероятно много хора биха си казали, че тези учащи биха били по-ефективни и в присъственото обучение. Но това не е съвсем така. Някои хора проявяват по-добри способности за учене в по-активна социална среда, а други – точно обратното. Учащите от втория тип по-скоро биха се разсейвали и изморявали по-бързо от допълнителното социално “натоварване”. Те биха предпочели да се концентрират върху собствената си дейност.  Докато други – имат нужда от жив контакт с преподавател и навременна обратна връзка.

курсове по английски езикСпоред Хедър Кауфман и неговото проучване на факторите за успех от онлайн обучението („A review of predictive factors of student success in and satisfaction with online learning“) именно индивидуалните особености правят разликата. Той определя няколко основни характеристики на хората, за които електронното обучението е подходящо. Те са свързани с по-висока емоционална интелигентност, и се свеждат най-вече до:

  • по-добро разбиране на собствените си нужди
  • по-добро управление на собствените си чувства, мисли и емоции
  • по-добри умения за саморегулиране и самодисциплиниране
  • по-развити умения за управление на времето
  • умения за самоорганизиране
  • способност за успешно планиране
  • по-точни умения за самооценка
  • предпочитат визуално учене
  • имат вътрешен локус на контрол (отдават добрите и лошите резултати от дейността си на причини вътре в себе си – усилия, качества и т.н.).

Ако смятате, че притежавате по-голямата част от изброените характеристики,  за вас онлайн обучението би било не по-малко ефективно от присъственото. При всички положения, познавайки собствените си способности и недостатъци, личностното развитие е много по-лесно. 

Ние бихме направили и едно важно уточнение. Всички изброени качества и умения се развиват и надграждат. Затова, ако смятате, че на този етап не сте в най-добрата си форма за да извлечете максимума от онлайн курс, можете да го направите в бъдеще. Все пак тези отличителни черти се срещат много по-често при по-възрастните учащи. Могат да се дължат и на опита и по-високата мотивация за учене, свързана с практиката.


Scroll to Top