Курсове по английски за възрастни

Курсове по английски за възрастни – какво представляват?

Курсове по английски за възрастниКогато чуем за курсове по английски за възрастни, често обръщаме повече внимание на думата „възрастни“, отколкото на самото обучение и това какво преставлява то. Съзнателно или не, много вероятно е първата ни представа за тези курсове да е за нещо като „обучение на стари хора“. Това съвсем не е така.

Определението, което можем да намерим за термина „възрастен учащ“ в официалният уеб сайт на Европейската комисия е „Всяко лице, завършило своето първоначално образование или обучение или неучастващо в първоначално образование или обучение, което взема участие в някаква форма на продължаващо обучение (формално, неформално или самостоятелно), с изключение на учители/инструктори…“.

Тоест, когато говорим за курсове по английски за възрастни, имаме предвид не точната възраст на учащите. А доброволното участие на хора, които вече не са ученици, в избрано от тях обучение, след училищното. Можем да приемем, че възрастен учащ е всеки пълнолетен човек, който не е ученик, но участва в обучение. А така наречените курсове по английски за възрастни представляват незадължително обучение. Те са по избор на учащия, за разлика от училищното образование, което получаваме докато сме деца.

Може да съществуват различни курсове по английски за възрастни, разделени и по години, в зависимост от политиката на езикова школа. Например можете да срещнете курсове по английски за възрастни „50+“. В такъв курс можете със сигурност да имате предвид, че обучението е насочено към учащи над 50 годишна възраст. Целта на разделението може да е различна – за комфорта на учащите или за по-точното насочване към избрания тип курсисти. Единствено по преценка на самата езикова школа, но не и по правило.

Както отбелязахме, стандартното понятие за възрастните учащи не се ограничава и определя по възраст. Затова и приемливото разделение за нас и за курсистите в нашите курсове по английски за възрастни е само по нивото на владеене на английски, каквото е и изискването.

Дотук пояснихме защо годините не са определящи в нашите курсове по английски за възрастни, както е във всички професионални езикови школи.

Но какво отличава възрастните учащи и тяхното обучение?

Разликите между учениците и възрастните курсисти са много. Те произтичат най-вече от това, че те сами са направили своя избор да продължат обучението си в определена сфера или да повишат нивото си на владеене на английски език. Те се характеризират най-вече с:

  • Автономоност

Възрастните учащи могат и предпочитат сами да избират посоката си на развитие и мястото в което ще се обучават. За разлика от задължителното образование, което най-често е безплатно, те решавят кога и къде да инвестират в развитието си.

  • Ориентирани към резултати

Това, че сами са решили да проявят инициативата в повечето случаи и да инвестират средства и време за това ги прави много по-целенасочени и ориентирани към постигане на това, за което са се записали.

  • Ориентирани към практиката

Възрастните учащи имат нужда от нови знания и умения, които да им помогнат в действителността и в работата. Затова и нашите курсове по английски за възрастни обхващат теми и занятия, насочени към реалните ситуации. Тези, които ги очакват в практиката – нова работа, университет, заминаване в чужбина, явяване на изпит за международен сертификат и т.н.

  • Курсовете по английски за възрастни са съобразени с други отговорности

Графикът, подредбата на занятията, продължителността на обучението имат различна организация. Тя е в зависимост от възможността на възрастния учащ да посещава курсовете, заедно с изпълняването и на другите си ежедневни отговорности.

  • Лична отговорност на учащите

Когато са отделили нужните ресурси и усилия, за да балансират ученето с работата, личните и семейните ангажименти, учащите са много по-отговорни. Дори и да се наложи да пропуснат част от учебния материал, те могат компенсират пропуснатото и чрез допълнителна, самостоятелна работа. Защото успехът им зависи от това.

Особеностите на възрастните учащи са най-вече тези и още много други, произлизащи от тяхната ангажираност и съзнателност като пълнолетни, отговорни за себе си и живота си хора. При тях обучението е много по-мотивирано, заради личния им избор. Тези особености не са свързани с конкретна възраст, стига обучаваните да са мотивирани за развитие.
Затова когато избирате курсове по английски за възрастни, не се притеснявайте за възрастта. Защото тя не е определяща и образованието не може да има възрастово, полово или каквото и да е друго ограничение. Стига да не сте ученик, определящото за вас е нивото ви на владеене на езика. За останалото ще се погрижим ние, защото имаме всичко необходимо, за да завършите успешно своето обучение.

Met School of English предлага и обучение по английски език за деца – ученици от 1 до 12 клас. Програмата в тях е съобразена с нуждите, темпото, училищните смени и всичко необходимо за учениците. След завършване на училище всеки може да се включи и в нашите курсове по английски за възрастни в група според нивото си.

Полезни връзки:

Scroll to Top