Курсове по английски език

За и против дистанционните курсове по английски език

Мненията в подкрепа и против онлайн и дистанционните курсове по английски винаги са били разнопосочни. В условията на пандемия и благодарение на развитието на технологиите, онлайн курсовете се превръщат във все по-предпочитан и дори единствен вариант на обучение.

Немалко са и привържениците на традиционното обучение, които напълно отхвърлят всяка друга възможност. Според тях нищо не може да замени живия контакт между преподавател и учащ. 

Какви са аргументите в подкрепа на различните мнения и може ли електронното обучение да замести традиционното, ще разгледаме в тази статия.

Предимства на онлайн курсовете по английски:

 • Гъвкавост при провеждане на занятията – навсякъде и по всяко време

Дистанционните курсове по английски разчупват представите за обучение и физическите бариери на традиционното обучение. Те предлагат повече гъвкавост по отношение на време и място на провеждане на занятията и учебно съдържание. Привържениците на дистанционните курсове по английски предпочитат сами да избират кога и къде да се обучават. 

 • Онлайн курсовете по английски са по-достъпни, по-икономични и отнемат по-малко време

Те са по-икономични от гледна точка на разходите по физическото присъствие на участниците в обучението. Също така спестяват време, защото участието изисква само наличието на интернет връзка.

 • Помагат за поддържането на самодисциплина
  Обучаващите се дистанционно са по-самостоятелни и по-самодисциплинирани в изпълнението на задачите си. Те знаят, че успехът им се дължи на собствените им действия, които се контролират по-трудно от преподавателя им онлайн, отколкото при присъствените занятия. Ако наистина искате да научите английски език, дистанционните курсове с преподавател могат да ви предоставят нужните условия, но успехът ще зависи в по-голяма степен от вас.

Недостатъци на онлайн курсовете по английски

 •  Липса на жив контакт

За да можете да избирате времето и мястото на провеждане занятията, се предполага, че учебният процес не протича на живо, а на запис. Съществуват онлайн курсове по английски език с жива връзка с преподавател, които наподобяват традиционния учебен процес, но при него занятията протичат в график и не можете да избирате точното време на уроците.

 • Възможни са технически проблеми и изискват наличието на софтуер

Както всички знаем, технологиите улесняват живота ни, но невинаги всичко с тяхна помощ протича безпроблемно. По време на вашия онлайн курс по английски може прекъсне интернет връзката ви или да настъпи друг технически проблем, независещ от вас и преподавателя ви. Но и при присъствените занятия са възможни проблеми и прекъсвания, дължащи се на различни проблеми – свързани със здравето на участниците, технологиите и други фактори.

 • Изисква учащият да бъде активна страна на обучението и по-голяма отговорност за собственото обучение

Активното участие на учащия може да се разглежда като предимство за някои, но и като недостатък – за други. Несъмнено невсеки може да използва пълноценно физическата свобода, която дават дистанционните курсове по английски. При някои учащи тя помага за по-висок самоконтрол и повече активност на учащия, но при други – ефектът е с обратен знак.

Когато не съществува друг вариант, дистанционните курсове по английски език могат да бъдат много ефективни и да заместят изцяло присъственото обучение, стига те да отговарят на определени условия. Важно е да изберете курс по английски, който отговаря на вашето ниво и осигурява индивидуално внимание към вашия напредък от преподавател.

Във всички случаи отмяната на присъствените курсове по английски не отменя необходимостта от учене и придобиване на нови знания и умения. Ученето си остава движеща сила на нашето лично и професионално развитие. И най-вероятно животът пак ще се върне към нормалния си ритъм. А пандемията ще превърне владеенето на английски език във възможност за работа от всяка точка на света. Ще бъдем ли достатъчно подготвени за всичко, което ни очаква? Предстои да разберем. А дотогава – използвайте времето си по най-добрия за вас начин. Запишете се на дистанционни курсове по английски език и превърнете недостатъците в преимущества.

За контакт и повече информация относно курсове по английски език в Met School of English:

 • Тел: 02 478 2000, 0887 486 808, 0884 434 020
 • курсове по английски езикEmail: metiel@abv.bg.
 • Адрес: гр. София, бул. Скобелев №6 ет.2

Полезни връзки:

Scroll to Top