английски език за деца

Английски за деца – безплатни образователни приложения: част 1

Обучението по английски за деца има своите специфики в различните възрастови етапи от развитието на детето. За най-малките то може да започне от вкъщи, с което постепенно да премине в обучение под формата на курсове по английски. В Met School of English предлагаме целогодишни курсове по английски за деца в училищна възраст – когато способността …

Английски за деца – безплатни образователни приложения: част 1 Read More »