MET SCHOOL OF ENGLISH 

Сертификати LanguageCert

Курсове по английскиСертификати по английски език LanguageCert

Какво е LanguageCert

LanguageCert предлага сертификати по английски език – общ английски (IESOL и ISESOL), бизнес английски и Young Learners, които са проектирани и спазват най-строги стандарти за качество и надеждност в съотвествие с Общата Европейска Езикова Рамка (CEFR) и се признават от учебни заведения и институции в цял свят. Те са с безсрочна валидност и се присъждат при успешно преминаване на изпитите LanguageCert, предлагани от PeopleCert, водещ световен орган за сертифициране.

LanguageCert Нива, в съответствие с Общата Европейска Езикова Рамка

LanguageCert and CEFR levels

Levels of LanguageCert International English for Speakers of Other Languages (IESOL) and International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL), as mapped to the Common European Framework of Reference:

CEFR levels CEFR titles LanguageCert titles
A1 Breakthrough Preliminary
A2 Waystage Access
B1 Threshold Achiever
B2 Vantage Communicator
C1 Effective operational proficiency Expert
C2 Mastery Mastery


Какво означава всяко ниво?

A1 Могат да се използват ежедневни изрази и основни фрази за практически нужди; да се разбират кратки текстове по познати теми; да се пишат прости изречения в документи, например формуляри.

A2 Способност да се разбират изречения и често използвани изрази; да се извлича информация от кратки документи, запознати източници; възможност да се изразява писмено и  да комуникира в определени ситуации.

B1 Умение за комуникация; предаване на  информация, чувства и мнения по познати теми; способност за участие  в дискусия; могат да се описват  събития и случки.

B2 Възможност за  разбиране на  основните идеи на комуникация; умение за  общуване с непринуденост и лекота, без напрежение за всяка от страните;  да участва в обсъждания в познати и непознати ситуации.

C1 Могат да се разбират  сложни текстове и да се долавя напълно смисъла им; умение да се използва езика свободно и спонтанно;  да се участва в дискусия;да се съставя добре структуриран и подробен текст по сложни въпроси.

C2 Умение да се разбира  без усилие всичко чуто или прочетено; да се обобщава информация, реконструират аргументи последователно; способност за  изразяване  спонтанно, плавно и точно, дори в по-сложни ситуации.

Изпити LanguageCert

LanguageCert предлага набор от Международни изпити ESOL (английски за говорещи други езици), а именно IESOL, ISESOL и Young Learners, с цел да се оцени и признае нивото на владеене на английски език.

За повече информация относно курсовете и подготовката за сертификати по английски език LanguageCert – свържете се с нас!

Запишете се сега

Езиков център Met School of English Ви очаква!

За въпроси и записвания за нашите обучения по английски език – свържете се с нас.

Scroll to Top