курсове по английски

56 английски фразеологични глаголи, които се появяват навсякъде

Огледай се наоколо: 56 английски фразеологични глаголи, които   се появяват навсякъде

Вижте тези красиви хартиени птици?

Те ще ви помогнат да  удвоите или утроите речниковия си запас  от думи по английски!

Как? Е, на английски език  една дума може да има много различни значения.

Така че, като  научите само една английска дума, често може да се окаже, че  добавяте  две или повече думи във  вашия речник!

Например, думата crane,  може да бъде една птица с дълги крака/жерав/ или висока машина, която помага да се вдигат тежки предмети/кран/.

Ако го използвате като глагол, може да означава, че сте източил врата си (разтягане), за да видите нещо.

Виж, че вече сте научили три нови думи само с една!

Има и други начини, с които думите могат да приемат множество значения.

Един от тези начини са чрез фразеологични глаголи.

Фразеологичните глаголи отвaрят един цял нов свят от възможности за ползването на английски език. Те са фрази, които придават на  глаголите напълно различни значения.  Използват  се изключително често в ежедневието, което ги прави важни и трябва  да се знаят.

Например , когато  котето Ви се натъква (открива) вашите хартиени птици и една от тях падне, можете или да извикате “ “Cut it out!”  („Стига!“), за да го накарате да спре, или да  го оставите да си играе.

Вижте колко полезни са те? Може би вече знаете глаголите “fall,” “cut” and “give,” но някои фразеологични глаголи може да са нови.

Така че хайде, нека да научите някои фразеологични глаголи.

Какво е Phrasal Verb?

Фразеологичен глагол е фраза, която е съставена от глагол и друга дума или две, обикновено предлог, но понякога наречие.

Така че, преди да можем да говорим за фразеологични глаголи, важно е да се разбере какво са глаголи, предлози и наречия .

Глагол е дума, действие. Той описва нещо,което се случва (т.е.чувам,виждам), състояние на(т.е. живея, спя), или действие (т.е. чета, пея).

A предлога е дума, която описва връзката между две думи.. Предлозите се занимават основно с местоположение или направление (т.е. на, през, около) и времето (т.е. „от“ или „около“ определено време).

Наречие е дума, която описва глагол. Например, можете да изпълните бързо или бавно и се стигне до рано или късно.

Сега,като знаете какво са глаголи и предлози, вие сте готови да започнете да ги използвате във фразеологични глаголи.

Фразеологичните глаголи работят чрез промяна значението на глагола, въз основа на предлога, който ги следва.

По-лесно е, отколкото си мислите-вероятно вече знаете редица фразеологични глаголи. Например, прочетете последното изречение преди този раздел: “ So come on, let’s learn some phrasal verbs.” “ Думите “ come on “ в това изречение са фразеологичен глагол!

Думата “ come „, сам по себе си, означава да се премине към нещо. Заедно с предлога „on“, , фразата “ come on “ се превръща в израз на насърчение( ‘’ Хайде”)

Как да научите фразеологичните глаголи

Английските фразеологични глаголи са навсякъде, така че един от най-добрите начини, за да ги научим, е да се опитаме да ги чуем. Тези фрази са често използвани, и не би било необичайно да ги чуем в разговор.

Някои значения на фразеологичните глаголи са очевидни-като „fall down“,но някои са почти като идиоми, тъй като те не могат да бъдат буквално преведени, подобни на „come on“. За да ги научите по-лесно, може да опитате групиране на фразеологичните глаголи в категории като време на деня (wake up,lie down) или положителни (cheer up) и отрицателна (give up).

Има толкова много фразеологични глаголи, че  може да изглежда трудно да ги научите. Но много от тези фрази стават  лесни след известно време-всичко необходимо е известно повторение и практика.

Как да използваме фразеологичните  глаголи на английски език

Фразеологичните  глаголи се използват точно като другите  глаголи-навсякъде,т.е. те имат смисъл!

Обикновено, глаголът и предлога в ъв фразеологичния г лагол трябва да се каже, заедно, като във фразата ’’ fall down ‘’ „да падне.“ В някои случаи, обаче, можете да разделите  глагола и предлога с други думи между тях.

Например: фразата “turn off” „изключвам“ може да се използва просто ей така, или може да бъде използвана  като” Аз изключвам’’.

 

Огледай се наоколо: 56 английски фразеологични глаголи, които   се появяват навсякъде

Вижте тези красиви хартиени птици?

Те ще ви помогнат да  удвоите или утроите речниковия си запас  от думи поанглийски!

Как? Е, на английски език  една дума може да има много различни значения.

Така че, като  научите само една английска дума, често може да се окаже, че  добавяте  две или повече думи във  вашия речник!

Например, думата crane,  може да бъде една птица с дълги крака/жерав/ или висока машина, която помага да се вдигат тежки предмети/кран/.

Ако го използвате като глагол, може да означава, че сте източил врата си (разтягане), за да видите нещо.

Виж, че вече сте научили три нови думи само с една!

Има и други начини, с които думите могат да приемат множество значения.

Един от тези начини са чрез фразеологични глаголи.

Фразеологичните глаголи отвaрят един цял нов свят от възможности за ползването на английски език. Те са фрази, които придават на  глаголите напълно различни значения.  Използват  се изключително често в ежедневието, което ги прави важни и трябва  да се знаят.

Например , когато  котето Ви се натъква (открива) вашите хартиени птици и една от тях падне, можете или да извикате “ “Cut it out!”  („Стига!“), за да го накарате да спре, или да  го оставите да си играе.

Вижте колко полезни са те? Може би вече знаете глаголите “fall,” “cut” and “give,” но някои фразеологични глаголи може да са нови.

Така че хайде, нека да научите някои фразеологични глаголи.

Какво е Phrasal Verb?

Фразеологичен глагол е фраза, която е съставена от глагол и друга дума или две, обикновено предлог, но понякога наречие.

Така че, преди да можем да говорим за фразеологични глаголи, важно е да се разбере какво са глаголи, предлози и наречия .

Глагол е дума, действие. Той описва нещо,което се случва (т.е.чувам,виждам), състояние на(т.е. живея, спя), или действие (т.е. чета, пея).

A предлога е дума, която описва връзката между две думи.. Предлозите се занимават основно с местоположение или направление (т.е. на, през, около) и времето (т.е. „от“ или „около“ определено време).

Наречие е дума, която описва глагол. Например, можете да изпълните бързо или бавно и се стигне до рано или късно.

Сега,като знаете какво са глаголи и предлози, вие сте готови да започнете да ги използвате във фразеологични глаголи.

Фразеологичните глаголи работят чрез промяна значението на глагола, въз основа на предлога, който ги следва.

По-лесно е, отколкото си мислите-вероятно вече знаете редица фразеологични глаголи. Например, прочетете последното изречение преди този раздел: “ So come on, let’s learn some phrasal verbs.” “ Думите “ come on “ в това изречение са фразеологичен глагол!

Думата “ come „, сам по себе си, означава да се премине към нещо. Заедно с предлога „on“, , фразата “ come on “ се превръща в израз на насърчение( ‘’ Хайде”)

Как да научите фразеологичните глаголи

Английските фразеологични глаголи са навсякъде, така че един от най-добрите начини, за да ги научим, е да се опитаме да ги чуем. Тези фрази са често използвани, и не би било необичайно да ги чуем в разговор.

Някои значения на фразеологичните глаголи са очевидни-като „fall down“,но някои са почти като идиоми, тъй като те не могат да бъдат буквално преведени, подобни на „come on“. За да ги научите по-лесно, може да опитате групиране на фразеологичните глаголи в категории като време на деня (wake up,lie down) или положителни (cheer up) и отрицателна (give up).

Има толкова много фразеологични глаголи, че  може да изглежда трудно да ги научите. Но много от тези фрази стават  лесни след известно време-всичко необходимо е известно повторение и практика.

Как да използваме фразеологичните  глаголи на английски език

Фразеологичните  глаголи се използват точно като другите  глаголи-навсякъде,т.е. те имат смисъл!

Обикновено, глаголът и предлога в ъв фразеологичния г лагол трябва да се каже, заедно, като във фразата ’’ fall down ‘’ „да падне.“ В някои случаи, обаче, можете да разделите  глагола и предлога с други думи между тях.

Например: фразата “turn off” „изключвам“ може да се използва просто ей така, или може да бъде използвана  като” Аз изключвам’’.

Scroll to Top