MET SCHOOL OF ENGLISH 

Английски за деца: Кога да запишем детето си на курсове по английски?

курсове по английски за децаКато общоприет и международен език, английският ще подготви детето ви за бъдещето. В допълнение чуждият език ще засили знанията и уменията му, които ще му дадат по-успешен старт в живота в сравнение на тези, които не го знаят. Владеенето на чужд език е истинско богатство, затова много родители се питат кога е най-подходящата възраст да запишат мъниците на курсове по английски за деца. Тук ще се опитаме да отговорим на този важен въпрос.

Подходяща възраст за изучаване на английски език

Детето усвоява всяка нова информация изключително лесно още от най-ранна възраст. Ако желаете да започнете да обучавате детето си на английски език или да го запишете на курсове по английски, никога не е прекалено рано. Можете да правите това паралелно с родния му език, като така ще му дадете възможност да усвои и двата езика едновременно. Това е успешен метод, който се наблюдава в семейства, при които единият родител е чужденец. В такива семейства обикновено децата говорят еднакво добре и двата езика и то без да са полагали особени старания за научаването им.

Как да обучавате детето си в най-ранна възраст?

Съществуват няколко методики, които се прилагат от различните специалисти, а и от родителите у дома.

  • Можете да започнете да въвеждате в речта си към детето английски думи още от самото му раждане.
  • Някои родители практикуват следния метод: През определени дни от седмицата те говорят на децата си само на английски, а през останалите – само на български. По този начин децата започват да усвояват и двата езика едновременно.
  • Друг метод, който бихте могли да приложите, докато детето е още малко, е пускането на английски детски песнички. Малките деца силно се впечатляват от музиката и особено от песничките, затова английските думички лесно ще бъдат усвоени.
  • Разказвайте на децата си истории на английски език. Четете им английски приказки и им задавайте въпроси на английски, когато ги питате какво са разбрали. Още от ранна детска възраст, веднага щом проговорят, децата ще започнат да комуникират с вас на езика или езиците, на които им говорите.

Кога е подходящото време да запишете детето си на курсове по английски за деца

Този въпрос е строго индивидуален и зависи от самото дете – до каква степен може да се концентрира, какви са специфичните му нужди към момента и какви умения е развило. Ако считате, че детето ви е вече готово да тръгне на курсове по английски за деца, можете да го заведете при преподавателя, който ще прецени дали детето ви е готово за курса или трябва да изчакате още малко.

Какъв е подходът на езиковите школи към децата?

Всеки преподавател в езикова школа е наясно, че работата с деца изисква специален подход. Това е причината да бъде избрана различна система за обучение в курсове по английски за деца, от тази в курсовете за възрастни. При преподаването на на английски за деца, се работи във вид на игра, с разказване интересни за децата истории, многоцветни картинки, пеене на детски песни и много други помощни средства. Така английският език оживява и започва да развива въображението на детето, което съдейства за бързото усвояване на материала. Децата се научават паралелно да слушат и разбират английската реч, като на следващ етап започват да я възпроизвеждат, а когато пораснат достатъчно – да четат и пишат на английски език.

Следването на тези методики гарантира успешно първоначално усвояване на езика от най-ранна детска възраст. С годините и напредането в нивото, материалът в курсовете по английски за деца постепенно се усложнява, благодарение на което учащите усъвършенстват уменията си последователно до последното ниво.

Запишете се сега

Езиков център Met School of English Ви очаква!

За въпроси и записвания за нашите обучения по английски език – свържете се с нас.

Scroll to Top